Vad krävs för att beviljas intern förtur?

För att kunna få intern förtur ska du ha ett förstahandskontrakt hos oss samt ett förändrat bostadsbehov som utesluter att du bor kvar i din nuvarande bostad. Ett förändrat bostadsbehov kan uppstå till exempel till följd av hög ålder eller medicinska skäl.