Vad är ett korttidskontrakt?

Ett korttidskontrakt är ett tidsbegränsat avtal på en lägenhet som vi planerar att riva, bygga om eller på andra sätt förändra så mycket att hyresgästen inte kan bo kvar en längre tid. Det betyder att det finns ett slutdatum för när kontraktet upphör.