Hur länge behöver jag stå i kö för att få en lägenhet?

Vi har en genomsnittlig kötid för att få en lägenhet på cirka 9 år, men det kan skilja mycket både upp och ned i hur många poäng som krävs beroende på vilken typ av lägenhet som söks.

Det som avgör hur lång kön är till en specifik lägenhet är hur många som söker den och hur många köpoäng de har. Hur attraktiv en lägenhet är påverkas bland annat av storlek, hyresnivå, område och tillgänglighet.