Hur många år behöver jag vara för att få ställa mig i kön?

Du kan ställa dig i vår bostadskö från den dag du fyller 16 år. Du behöver dock vara 18 år för att teckna avtal för en lägenhet.