Kan jag överlåta mina köpoäng till någon annan?

Nej. Anmälan i bostadskön är personlig och du kan inte föra över dina köpoäng till någon annan.