Vilken typ av kommersiella lokaler hyr ni ut?

Vi hyr ut kommersiella lokaler för olika typer av verksamheter, t ex restaurang, småindustri och kontor.