Hur ofta ska jag uppdatera min köplats?

Du ska uppdatera din köplats för trygghetsboende minst en gång var 12:e månad för att behålla din plats i kön. Det gör du genom att kontakta Alingsåshems kundservice.