Vad är skillnaden mellan trygghetsboende och +65-lägenhet?

Våra trygghetsboenden finns i direkt anslutning till Alingsås kommuns äldreboenden. Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun för att ställa dig i kö för trygghetsboende. Fördelningen av dessa lägenheter görs av Vård- och omsorgsförvaltningen.

Våra +65-lägenheter hyrs ut via Alingsåshems ordinarie kö. Fördelningen av dessa lägenheter görs utifrån köpoäng med prioritering av sökande från postnummerområde 441 55 och 441 56. Även du som är folkbokförd utanför Alingsås kommun kan söka våra +65-lägenheter.