Hur länge kan jag hyra en lägenhet med ungdomskontrakt?

Avtalet för ett ungdomskontrakt är tidsbegränsat och kan som längst gälla i fyra år.

Varje ungdomskontrakt skrivs med avstående av besittningsskydd, vilket i varje enskilt fall ska godkännas av hyresnämnden.