Varför hyr vi ut lägenheter med ungdomskontrakt?

Målsättningen med ungdomskontrakt är att underlätta för unga vuxna att få en första lägenhet. Då du behåller dina tidigare köpoäng, och fortsätter att spara nya poäng under tiden kontraktet gäller, ökar dina chanser att erhålla en lägenhet med vanligt hyreskontrakt vid kontraktstidens slut.