Vid vilken ålder kan jag hyra en lägenhet med ungdomskontrakt?

För att kunna teckna avtal för en lägenhet med ungdomskontrakt ska du vara 18-24 år vid datum för inflyttning.