Får jag grilla på balkongen?

Du får grilla på balkongen, men endast med elgrill. Andra grillar kan innebära en ökad brandrisk.