Nya Noltorpsskolan

Under de närmaste åren ska Noltorpsskolan både byggas om och byggas ut för att räcka till. Dessutom får Noltorp en egen fullstor idrottshall.

Om projektet

Efter om- och tillbyggnationen är Noltorpsskolan Alingsås största grund- och grundsärskola. Den är byggd för att kunna ta emot 640 elever, jämfört med tidigare cirka 460.

I projektet revs två av tre husdelar och ersattes med en ny huskropp i två plan. Den nya skolbyggnaden invigdes i september 2022 och verksamheten flyttade in i juni samma år. Resterande skolbyggnad närmast gångvägen, Klämmavägen, ska totalrenoveras.

Tre etapper

Projektet är indelat i tre etapper. I första etappen byggdes den nya skolbyggnaden som stod klar 2022. Den nya idrottshallen byggs i etapp två och ska vara klar för invigning 2023. Sista etappen är totalrenovering av sista befintlig skolbyggnad och hela projektet beräknas klart år 2024.

Bakgrund

Noltorpsskolan byggdes 1973. Senaste åren har verksamheten suttit trångt, eftersom antalet elever överstigit vad skolbyggnaden varit byggd för. Behoven har lösts med tillfälliga modulhus, men nu ersätter Alingsåshem de med en permanent och modern skolbyggnad.

Fullstor idrottshall

I projektet ingår nybyggnation av en fullstor idrottshall på skolområdet. Hallen blir delbar för att skolan ska kunna ha två idrottslektioner samtidigt och får också sex omklädningsrum. Halva idrottshallen kommer fungera som kök och matsal under sista etappen då nuvarande kök renoveras.

Noltorpsskolans nya idrottshall

Den nya idrottshallen på Noltorp ska stå färdig 2023.