Tillbyggnation Brogårdens förskola

Brogårdens förskola har renoverats och byggts ut utifrån ett framtida behov av fler förskoleplatser. Även utemiljön byggdes ut till nästan dubbel storlek mot tidigare.

Om projektet

Brogårdens förskola är efter tillbyggnationen anpassad för 120 barn, mot tidigare 80. Den nya förskolan är i två våningar och i den nya förskolebyggnaden är varje avdelning fördelad på tre ”hemvister” med tre rum vardera.

I projektet ingick också byggnation av ett nytt tillagningskök och ett mattorg i hjärtat av förskolan där alla barn äter sina måltider tillagad av egen kock på plats.

I den befintliga delen av förskolan renoverades ytskikt med ommålning och nya mattor. Officiell invigning av förskolan "Nya Brogården hölls den 28 mars.

Utemiljö

Förskolans utemiljö utökades rejält och blev helt ny. Den nya stora lekmiljön är anpassad med ytor både för yngre och äldre barn.

Förutom gungor, sandlådor och cykelbana finns också olika kreativa miljöer med bondgårdsdjur, trollskog, amfiteater och en vattenfors för barnen att leka i. Vattnet till forsen pumpas upp av barnen själva från en brunn som fylls på av regnvatten.