Ny F-9-skola i Ingared

Alingsåshem har fått i uppdrag att planera för en ny F-9-skola i Ingared. I uppdraget ingår också plats för ett skol- och folkbibliotek.

Om projektet

Vi ska planera för möjligheten att bygga en ny skola för 735 elever som består av två separata skolbyggnader inom nuvarande skolområde. En byggnad för årskurs F-6 som ska inrymma tre klasser per årskurs samt tillagningskök och matsal och en byggnad för årskurs 7-9 som inrymmer fyra klasser per årskurs samt specialsalar. Det ingår också att skapa plats för ett skol- och folkbibliotek.

Byggnaderna måste planeras med möjlighet till flexibilitet eftersom elevantal varierar mellan årskullar och över tid.

Tidplan

Om arbetet med projektering och byggnation beslutas kan skolbyggnaden för F-6 stå klar inför höstterminen 2025 och skolbyggnaden för 7–9 inför höstterminen 2027.

Bakgrund

Området Ingared har en ökad efterfrågan på platser i förskola och skola då samhället växer. Alingsås kommun har skyldighet att kunna erbjuda en skolplacering nära hemmet och därför behöver kommunen säkerställa skolans kapacitet över tid.

Under våren 2021 besiktades skicket på den nuvarande skolbyggnaden. Besiktningen visade att det skulle innebära stora åtgärder om skolan skulle få kapacitet för både det ökade elevantalet och behovet. I stället beslutades att undersöka möjligheten att bygga en ny och större skola.

Ingaredsskolan, illustration från Björling Arkitektur

Ingaredsskolan, illustration från Björling Arkitektur