Våra bostäder

Alingsåshem erbjuder ungefär 3400 bostäder. Vi hyr ut olika typer av hyreslägenheter men äger och förvaltar också gruppbostäder, trygghetsbostäder och äldreboenden.

Våra bostäder

Alingsåshem erbjuder ungefär 3400 bostäder. Vi hyr ut olika typer av hyreslägenheter men äger och förvaltar också gruppbostäder, trygghetsbostäder och äldreboenden.