Våra lokaler

Alingsåshem äger och förvaltar lokaler för kommunal och kommersiell verksamhet i Alingsås. Våra lokaler inrymmer skolor, förskolor, kontor, kultur- och idrottsanläggningar samt industrier.

Våra lokaler

Alingsåshem äger och förvaltar lokaler för kommunal och kommersiell verksamhet i Alingsås. Våra lokaler inrymmer skolor, förskolor, kontor, kultur- och idrottsanläggningar samt industrier.