Ängabo förskola

Ängabo förskola ligger intill Ängaboskolan, i direkt anslutning till skogen och med närhet till sjön Gerdsken.

En inspirerande lekmiljö omgärdar förskolan. Här finns gungor, små hus, hinderbana och asfalterade slingor för cykling.