Lendahls musikförskola

Lendhals musikförskola ligger i centrum. Förskolan finns i direkt anslutning till Lendahlsskolan.

Intill förskolan finns en utemiljö med bland annat gungor, sandlåda och annan lekutrustning.