Sollebrunns förskola

Sollebrunns förskola ligger inrymd i Sollebrunns skola, samt i det gula huset på baksidan av skolan.

Förskolan ligger intill bibliotek och idrottshall. Det är nära till skog och natur. I det gula huset på bilden så är halva delen kommunal förskola (Trollsländan) och halva en privat (Solkatten).

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning: Erska 1:112
Adress: Skolgatan 4B