Stadsskogens förskola

Stadsskogens förskola byggdes 2008 och är den första förskolan som byggdes med passivhusteknik i Sverige. Förskolan är en av flera förskolor i området Stadsskogen.

Passivhustekniken innebär att barnens och de vuxnas kroppsvärme ger 50 % av uppvärmningen och resten tar fjärrvärmen hand om.

Förskolan har en fantasifull utemiljö med naturliga inslag såväl som varierande lekutrustning.