Tegelslagarens förskola

Tegelslagarens förskola består av två hus och en tillhörande stor gård med plats för lek och rörelse. Förskolan ligger på Tegelbruket i området Noltorp.

Förskolan har närhet till sjön Mjörn och till skog och natur. Utemiljön består bland annat av klätterställningar, gungor, små hus, gräsytor och sandlådor.