Lokaler för industri

Vi erbjuder funktionella och prisvärda lokaler för småindustri i Bolltorps och Sävelunds industriområden. Våra industrilokaler kan anpassas utifrån verksamheters olika behov och har stora möjligheter till anpassning.

Lokaler för industri

Vi erbjuder funktionella och prisvärda lokaler för småindustri i Bolltorps och Sävelunds industriområden. Våra industrilokaler kan anpassas utifrån verksamheters olika behov och har stora möjligheter till anpassning.