Bulten 9

Bulten 9 är belägen i Sävelunds industriområde. Lokalen har en storlek på cirka 2 800 kvadratmeter.

Lokalen är belägen mellan E20 och Vänersborgsvägen.