Spiken 2

Spiken 2 har ett strategiskt läge i Sävelunds industriområde.

Inom fastigheten äger och förvaltar vi industrilokaler om totalt 1667 kvadratmeter.