Lokaler för kontor

Våra kontorslokaler inrymmer både kommunala och kommersiella verksamheter. Vi erbjuder kontorslokaler i centrala Alingsås såväl som i Sollebrunn.

Lokaler för kontor

Våra kontorslokaler inrymmer både kommunala och kommersiella verksamheter. Vi erbjuder kontorslokaler i centrala Alingsås såväl som i Sollebrunn.