Sveagatan

Vid Svearondellen och E20 hittar du en av våra kontorsfastigheter. Här äger och förvaltar vi runt 5 000 kvadratmeter kontorsyta.

Fastigheten Skräddaren 5 ligger i ett strategiskt läge med närhet till kommunikation och service.