Lokaler för kultur och fritid

I våra välbesökta lokaler för kultur, nöje och idrott kan människor både mötas och motionera. I denna kategori ingår upplevelsebadet Nolhaga parkbad, Alströmerska magasinet och flera sporthallar för olika typer av aktiviteter.

Lokaler för kultur och fritid

I våra välbesökta lokaler för kultur, nöje och idrott kan människor både mötas och motionera. I denna kategori ingår upplevelsebadet Nolhaga parkbad, Alströmerska magasinet och flera sporthallar för olika typer av aktiviteter.