Alströmerska magasinet

Alströmerska magasinet inrymmer idag Alingsås museum. Byggnaden ligger centralt vid Lilla torget och uppfördes på 1730-talet.

Alströmerska magasinet vid Lilla torget uppfördes av Jonas Alströmer som materialmagasin för Alingsås manufakturverk. Museet är Alingsås äldsta profana byggnad och har använts för museiverksamhet sedan 1928.

Byggnadens fasad har renoverats under 2022-2023.