Nolhaga ishall

Vid Nolhagaparken hittar du Nolhaga ishall. Ishallen är under byggnation med preliminärt färdigställande under 2025.

Ishallen används av skolor, men också för föreningsaktiviteter och åkning för allmänheten.

Läs om projektet Nolhaga ishall