Actusgården

På Actusgården bedriver Arbetsmarknadsenheten verksamhet. Actusgården består av flera byggnader.

Actusgården omgärdas av en grusväg i en naturnära och vacker miljö.