Alströmergymnasiet bygg och anläggning

År 1997 byggdes Alströmergymnasiets hus för bygg- och anläggningsprogrammet.

Byggnaden är drygt 1 500 kvadratmeter stor och ligger i anslutning till övriga Alströmergymnasiet.