Långareds fritids

Långareds fritids består av en äldre träbyggnad i gult med röda detaljer.

Långareds fritids ligger i direkt anslutning till Långareds förskola och skola, cirka 17 kilometer från Alingsås tätort.