Snabblogin till Mina sidor

Ny ishall

Alingsås kommun planerar för byggnation av en ny ishall i Nolhaga på samma plats där Nolhalla ishall ligger idag.

 

Om projektet

Alingsåshem lämnade våren 2021 in en förstudie om en ny ishallsanläggning i Nolhaga. Den har godkänts och innehöll planritning, situationsplan, lokalprogram, hyresprognos och tekniska beskrivningar samt preliminär tidplan. Förstudien gjordes på uppdrag av kommunledningskontoret som har önskemål om en ny anläggning som innehåller en isyta och ligger inom gällande detaljplan.

Under arbetet med förstudien har vi fått många bra synpunkter från berörda föreningar som är verksamma i dagens ishall samt kultur- och utbildningsförvaltningen.  Den nya anläggningen kommer att ligga på samma plats som idag, men är i två våningar och innehåller de funktioner och ytor som verksamhet och föreningsliv har efterfrågat samt åskådarplatser. Anläggningen uppfyller också de krav som Svenska ishockeyförbundet ställer för matcher i division 1.

 

Bakgrund

Nolhalla ishall byggdes 1984. Ishallen är i behov av renovering för att ge de funktioner och ytor som verksamhet och föreningsliv efterfrågar.

 

Just nu i processen

I juni 2021 tog Alingsåshems styrelse beslut om investeringsmedel för projektering, under förutsättning att vi får en beställning av Alingsås kommun. Den 6 september 2021 godkändes förstudien och beslut togs om fortsatt projektering.

Upphandling av en ny ishall är klar och tilldelad entreprenör är Peab.
Enligt beräknad tidplan kan en ny ishall stå färdig under andra kvartalet av 2024.