Snabblogin till Mina sidor

Ny ishall

 

 

Illustration av ny ishallsanläggning i Nolhaga. Arkitekt: Wahlström & Steijner Arkitekter AB.

Om projektet

Den nya anläggningen kommer att ligga på samma plats som idag, men är i två våningar och innehåller de funktioner och ytor som verksamhet och föreningsliv har efterfrågat samt 500 åskådarplatser. Anläggningen uppfyller också de krav som Svenska ishockeyförbundet ställer för matcher i division 1.

Under arbetet med förstudien har vi fått många bra synpunkter från berörda föreningar som är verksamma i dagens ishall samt kultur- och utbildningsförvaltningen.

Eftersom anläggningen är belägen i parkmiljö är utformningen av hallen vacker och välkomnande.  Det ska vara en aktiv mötesplats med ytor för umgänge, möten och event för föreningar, besökare och allmänhet.

Bakgrund

Nolhalla ishall byggdes 1984. Den är idag eftersatt och saknar många av de funktioner och ytor som verksamhet och föreningsliv efterfrågar.

Just nu i processen

I oktober 2022 togs politiskt beslut om byggnation av en ny ishallsanläggning i Nolhaga. I december skrevs avtal med Peab för rivning av befintlig ishall och byggnation av ny.

Under våren stängs ishallen för verksamhet och rivning av befintlig ishall påbörjas i mars 2023. Enligt beräknad tidplan står den nya ishallen färdig årsskiftet 2024/2025.