Lokaler för förskolor

Alingsåshem äger och förvaltar ett 30-tal lokaler för kommunala och privata förskolor, runt om i Alingsås kommun. Vi erbjuder hållbara, ändamålsenliga och kreativa förskolemiljöer för Alingsås yngsta invånare.

Lokaler för förskolor

Alingsåshem äger och förvaltar ett 30-tal lokaler för kommunala och privata förskolor, runt om i Alingsås kommun. Vi erbjuder hållbara, ändamålsenliga och kreativa förskolemiljöer för Alingsås yngsta invånare.