Lokaler för skolor

Vi erbjuder trygga och kreativa skolmiljöer för barn, unga och vuxna. Alingsåshem äger och förvaltar ett 20-tal skolor, både större fastigheter som Alströmergymnasiet och mindre grundskolor runt om i Alingsås kommun.

Lokaler för skolor

Vi erbjuder trygga och kreativa skolmiljöer för barn, unga och vuxna. Alingsåshem äger och förvaltar ett 20-tal skolor, både större fastigheter som Alströmergymnasiet och mindre grundskolor runt om i Alingsås kommun.