Styrelse & organisation

Alingsåshem är en kommunägd fastighetskoncern med en politiskt sammansatt styrelse.

Organisation

Alingsåshem ägs helt av Alingsås kommun och har en styrelse som är politiskt sammansatt. Bolagets tf VD, Lena Borin, rapporterar till styrelsen.

Ägar- och koncernstruktur

Koncernen Alingsåshem består av moderbolaget Fastighetskoncernen Alingsåshem AB och två dotterbolag, bostadsbolaget Alingsåshem AB samt fastighetsbolaget Alingsåshem lokaler AB.

Koncernen styrs med ägardirektiv från Alingsås kommun.

Styrelse

Alingsåshems styrelse utses av kommunfullmäktige och består av sju ordinarie ledamöter, sju suppleanter samt två medarbetarrepresentanter. Styrelsen sammanträder sju gånger per år.

Ordförande: Thorsten Larsson (M)
Vice ordförande: Anders Sandberg (S)

Ledamöter:
Anders Wengholm (S)
Peter Martini (M)
Jerry Brattåsen (L)
Irene Kullner (V)
Jill Holm (SD)

Suppleanter:
Johnny Östh (M)
Margareta Gustafsson (S)
Carita Strömqvist (S)
Ove Ödestad (M)
Bertil Ynghammar (KD)
Adéle Alm (V)
Kjerstin Hansson (SD)

Personalrepresentanter:
Kommunal: Stefan Lindström
Kommunal, suppleant: Viktor Mäntyranta
Vision: Malin Wallin
Vision, suppleant: Lisa Andersson

Kontaktuppgifter till styrelsen finns i förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats..