Lokaler för samhällsservice

Alingsåshem äger och förvaltar flera olika typer av fastigheter för samhällsservice. Här ingår byggnader för räddningstjänsten, Alingsås rådhus samt fastigheten Kabom som vi just nu bygger om till Alingsås nya kommunhus.

Lokaler för samhällsservice

Alingsåshem äger och förvaltar flera olika typer av fastigheter för samhällsservice. Här ingår byggnader för räddningstjänsten, Alingsås rådhus samt fastigheten Kabom som vi just nu bygger om till Alingsås nya kommunhus.