Kundundersökning lokal

I vår kundundersökning har du möjlighet att tycka till om din lokal och om vår service. Dina svar gör att vi kan se hur du som hyresgäst trivs och vad vi kan förbättra. Här hittar du årets resultat och information om hur undersökningen går till.

Om kundundersökningen

För att veta vad våra hyresgäster tycker om oss, vår service och våra fastigheter genomför vi regelbundet kundundersökningar genom företaget AktivBo AB Länk till annan webbplats.. De garanterar att alla svar är anonyma.

Resultat för 2023

Resultatet från kundundersökningen sammanställs i två index: serviceindex och produktindex. I årets resultat har vi förbättrat vårt resultat för både serviceindex och produktindex.

Serviceindex

I Serviceindex ingår dessa ämnesområden:
Ta kunden på allvar | Rent, snyggt & tryggt | Hjälp när det behövs

2023: 81,5
2022: 76,0

Serviceindex lokal är 1,0 % högre än branschmedelvärdet.

Produktindex

I Produktindex ingår dessa ämnesområden:
Lokalen | Allmänna utrymmen & utemiljö

2023: 75,3
2022: 69,6

Produktindex lokal är 1,2 % högre än branschmedelvärdet.

Det här prioriterar vi

Vi utgår från resultaten i kundundersökningen när vi gör vår verksamhetsplanering för året. Det här är några områden vi har fokuserat på under 2023.

  • Avtalsuppföljning med våra stora ramavtalskunder.
  • Kundmöten med kommunens förvaltningar i övergripande
    förvaltningsfrågor.
  • Sätta mål och ta fram rapporter för att följa upp utförandetid på felanmälningar.
  • Ökad dialog med hyresgäst angående drifttider.