Beredskap

Här samlar vi råd som riktar sig direkt till dig som privatperson inom ämnen som rör beredskap.

Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.