Upphandling

Alingsåshem arbetar med många olika leverantörer och det är viktigt för oss att alla våra samarbetspartners levererar hög kvalitet i linje med våra värderingar.

Alingsåshem lyder under Lagen om offentlig upphandling, (LOU). Lagen bygger på EU-direktivet 2014/14/EU om offentlig upphandling. Detta innebär att vi ska arbeta med konkurrensutsättning av beställningar och inköp. Några av de grundläggande principer som ska uppfyllas vid offentlig upphandling är likabehandling, transparens, proportionella krav och icke-diskriminering.

Aktuella upphandlingar

Våra aktuella upphandlingar hittar du på upphandlingar.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Opic  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan ladda ner förfrågningsunderlag.

Att lämna ett anbud

Anbud ska lämnas in elektroniskt. För att vi ska kunna pröva anbudet behöver alla begärda handlingar vara bifogade och inlämnade inom den angivna tidsramen.

Först prövas att anbudsgivaren uppfyller våra ställda krav. Därefter värderas anbuden efter de kriterier som framgår av upphandlingsunderlaget. Efter anbudsprövning skickas ett beslut om tilldelning till den vinnande anbudsgivaren. Innan kontrakt undertecknas har övriga anbudsgivare tio dagar på sig att ansöka om överprövning av beslutet. Överprövningar hanteras av förvaltningsrätten.

Krav på anbudsgivare

Det är viktigt för oss att våra leverantörer är föredömen i arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete. Våra leverantörer ska till exempel ha en miljöpolicy och respektera mänskliga rättigheter. Som allmännyttigt bolag arbetar vi aktivt för att säkerställa att våra leverantörer, byggentreprenörer, och deras underleverantörer, tar både ett stort miljö- och samhällsansvar.

Kontakt

Hör gärna av dig till vår upphandlingsansvarig Henrik Larsson vid frågor.
E-post: henrik.larsson@alingsashem.se