Ledning

Vår ledningsgrupp har ett övergripande ansvar för Alingsåshems verksamhet.

Ledningen utgörs av samtliga chefer i bolaget, och vd.

Lena Borin

Ekonomichef & tf VD

0322-61 77 26

Lena Ran

HR- & kommunikationschef

0322-61 77 84

Magnus Andersson

Affärsområdeschef lokaler

0322-61 77 18

Britt-Inger Wallin

Affärsområdeschef bostäder

0322-61 77 35

Christer Winther Halldén

Affärsområdeschef fastighet & projekt

0322-617767