Ditt avtal

I ditt avtal regleras vad som gäller för just den lokal du hyr av oss.

Du hittar ditt avtal i inloggat läge på Mina sidor. Har du frågor om ditt avtal, kontakta din fastighetsförvaltare.

Gränsdragningslista

Om din byggnad har en gränsdragningslista, finns den också på Mina sidor. I gränsdragningslistan beskrivs vilket ansvar som ligger hos dig som hyresgäst, och vilket ansvar vi har som fastighetsägare.

Inloggningsuppgifter

Om du hyr en lokalfastighet hos oss har du alltid en inloggning till Mina sidor. När du loggar in på Mina sidor är dina inloggninguppgifter:

  • personnummer = organisationsnummer
  • lösenord = det kundnummer som syns på hyresavin, om du inte själv valt ett annat lösenord.