Publicerad

Mycket snö denna vecka!

Alingsås kommun är just nu täckt av snö. Det påverkar framkomligheten i våra områden. Här har vi samlat information om snöröjningen.

Vår ambition är alltid att snöröja så snabbt som möjligt för att öka tryggheten och minska risken för olyckor.

För att du ska kunna komma fram så säkert och smidigt som möjligt när det är snö, snöröjer vår entreprenör i en viss prioritetsordning. Utryckningsvägar, entréer och entrévägar snöröjs alltid först.

Vem skottar vad?

Alingsåshems entreprenörer snöröjer gemensamma gångvägar och asfaltsytor. Du ansvarar själv för snöröjning på din egen parkeringsplats och framför din garageport. Du som bor i radhus ansvarar för snöröjning fram till dörren.

Snödjupet bestämmer

Vi snöröjer senast när det har kommit mer än fyra centimeter blötsnö eller sju centimeter torr snö. Om det har snöat under natten försöker vi ha röjt entré och entrévägar från snö före klockan 08.00. Inom ett dygn från snöfallet ska snöröjningen vara klar.

Halkbekämpning

Vi sprider ut stenflis så snart det finns risk för halka.

Vi saltar inte eftersom saltet är skadligt både för miljön och underlaget.

Kontakta oss

Gör en felanmälan om du har synpunkter på snöröjning eller halkbekämpning.

Tänk på att

Håll avstånd till snöplogen. Den som kör maskinen har dålig sikt framåt.

Vid snö och slask blir golven i trapphusen snabbt smutsiga. För allas trevnad, stampa gärna av skorna innan du går in.

Om du har tillgång till ett cykelförråd får du gärna ställa in cykeln där när det är snö. Då slipper cykeln förstöras av snön samtidigt som du underlättar för oss när vi ska skotta.