Publicerad

Resultat av kundundersökning

Nu har vi analyserat svaren i förra årets kundundersökning. Vi har flera åtgärder på gång för att bidra till högre kundnöjdhet. Här kan du se vad vi satsar på under 2023!

Om kundundersökningen

För att veta vad våra hyresgäster tycker om oss, vår service och våra fastigheter genomför vi regelbundet kundundersökningar.

I vår kundundersökning har du möjlighet att tycka till om din bostad eller lokal. Dina svar gör att vi kan se hur du som hyresgäst trivs hos oss, och vad vi kan förbättra.

Det här prioriterar vi i år

Utifrån era svar prioriterar vi vad vi ska satsa på framöver.

Planerade åtgärder under 2023

  • Nolltolerans mot saker i trapphus och källare för att underlätta städning, skapa fria utrymningsvägar och öka trygghet.
  • Sektionering av källare i bostadshus (dela upp och låsa av delar) för ökad trygghet.
  • Analysera upplevd otrygghet i bostadsområden och omkring lokalfastigheter.
  • Arbeta för ökad hyresgästdialog, bland annat genom att arrangera event i bostadsområden.
  • Se över tillgänglighet för lokalhyresgäster till våra fastighetstekniker, för ökad kundnöjdhet.
  • Se över öppettider och telefontider, utifrån upplevd tillgänglighet.