Publicerad

Alströmerska magasinet ska renoveras under sommaren

Nu är det dags för andra och sista etappen i renoveringen av Alströmerska magasinet, Alingsås museum! Första veckan i maj restes ställningen kring huset, och sedan börjar renoveringen av tak och ytterväggar.

Nu fortsätter vi att renovera ett av Alingsås äldsta hus, Alströmerska magasinet – även känt som Alingsås museum. Arbetet kommer att pågå fram till sista veckan i augusti.

Huset från 1730 kommer att tas om hand med traditionella metoder, och förhoppningsvis kommer det sedan att stå stadigt i minst 293 år till!

Det här kommer vi att göra

Vi kommer att renovera taket och tre av husets fasader.

Vi börjar med taket, där vi kommer att byta ut läkten. Takpannorna och takstolarna från 1700-talet är i fint skick, dem behåller vi.

Förra året renoverade vi sockeln på södra och västra sidan av huset (in mot parken), och fasaden på södra gaveln. I år renoverar vi sockeln och fasaden på övriga sidor, det vill säga mot parken, mot torgen och mot biblioteket.

Byggnaden har tidigare renoverats med fel metoder: på 1950-talet blandades till exempel betong i putsen, något som påskyndar åldrandet för materialen när konstruktionen inte kan andas.

Under arbetet med fasaden kommer Alingsåshems entreprenör att knacka loss den befintliga putsen och ersätta den med traditionell kalkputs som både tillåter byggnaden att andas och som tar hänsyn till det historiska arvet.

Slutligen får fasaden åter samma gula nyans som den haft sedan 1880-talet.

Alingsås museum har öppet som vanligt under hela renoveringen!
Alingsås museums öppettider och kalender hittar du på deras hemsida

www.alingsaskulturhus.se/alingsas-museum Länk till annan webbplats.