Publicerad

Nya industrilokaler i Sävelund

I juni kommer vi kunna erbjuda 26 industrifack i området Sävelund. Perfekt för lager, förråd eller för dig som söker egen lokal.

I juni utökar vi vårt fastighetsbestånd med 26 nya fastigheter! Varje lokal är på 72 kvm och är en öppen yta som kan anpassas efter hyresgästens eller köparens behov. Möjlighet finns att välja till en entresol för exempelvis kontor eller lunchrum och då ökar ytan till cirka 100 kvm.

Om lokalerna

Lokalerna finns i två större byggnader med 18 fack i varje. Varje lokal är en egen fastighet som har en andel i en samfällighetsförening som ansvarar för snöröjning, gemensamma anläggningar och skötsel av oljeavskiljare.

Inredning i lokalen

Alingsåhems 26 fastigheter är 72 kvm och utrustade med värme, elcentral och en golvbrunn med gemensam oljeavskiljare samt epoxibehandlat golv.

Lokalen är från början en helt öppen yta utan wc men kommunalt V/A finns framdraget till varje fastighet. Hyresgästen kan välja att lägga till ett entresolplan på 33 kvm eller anpassa storleken genom att hyra flera lokaler. Vi erbjuder också olika anpassningar efter hyresgästens behov.

Industrilokal med entresol Sävelund

Om uthyrning

Det är en ny möjlighet för oss att kunna erbjuda enkla och anpassningsbara lokaler för uthyrning eller köp till exempelvis nystarts- och tillväxtbolag. Lokalerna kommer främst att marknadsföras som lager och förråd.

Tidplan

  • Markarbete startade i januari
  • Under februari/mars reses stommarna till husen.
  • Fastigheterna beräknas vara färdigställda i slutet av maj 2024.
  • Inflyttning planeras till juni 2024.

Kontakt

Är du intresserad av att hyra eller köpa industrifack på Sävelund? Kontakta ansvarig fastighetsförvaltare Niklas Andreasson.

Telefon: 0322-61 77 68

E-post: niklas.andreasson@alingsashem.se