Publicerad

Om kommunens aktieägartillskott

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2024, om ett aktieägartillskott på 500 mnkr till Alingsåshem lokaler AB.

Logotyp på vägg

Aktieägartillskottet är en av flera åtgärder som kommunen vidtagit för att underlätta hanteringen av kommande kostnadsökningar för kommunkoncernen.

Investeringar i kommunala lokaler

I dagsläget investerar Alingsås kommun, genom sitt fastighetsbolag Alingsåshem lokaler AB, mycket i kommunala verksamhetslokaler.

De senaste åren har flera viktiga samhällsfastigheter som Nolhaga Parkbad, Räddningsstationen och Noltorpsskolan tagits i bruk. Alingsåshem bygger nu också en ny ishall, ett nytt kommunhus samt ny förskola och skola i Ingared, vilket innebär ytterligare investeringar för bolaget och kommunen.

Skolbyggnad och utemiljö

Noltorpsskolans nya skolbyggnad invigdes 2022. I år, 2024 är hela projektet klart och verksamheten kan flytta in i sina nyrenoverade lokaler.

Illustration av ishall i park

Nolhaga ishall beräknas stå klar årsskiftet 2024/2025.

Bakgrund till kommunens beslut

Beslutet om aktieägartillskott är en del av Alingsås kommuns övergripande handlingsplan för välfärdens finansiering under 2020-talet. Syftet med handlingsplanen är att genomföra genomtänkta långsiktiga åtgärder för att underlätta för kommunen att kunna hantera kommande kostnadsökningar, framförallt gällande kommunens lokaler.

Kommunstyrelsen antog handlingsplanen den 11 december 2023, § 217.

Mer om Alingsåshems uppdrag

Alingsåshem har i uppdrag att erbjuda kostnadseffektiv förvaltning och säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att möjliggöra ett långsiktigt agerande.