Ombyggnation Mjörngatan

Kvarteret Bananen byggdes mellan 1964–1967. För att fastigheten ska hålla i många år framöver och för att vi ska kunna erbjuda en god boendemiljö renoverar vi nu och kompletterar med nya bostäder i markplan.

Basnivå eller tillval?

Alla lägenheter renoveras enligt en basnivå. Några av de åtgärder som genomförs i alla lägenheter är byte av avloppsstammar, helrenovering av badrum, installation av ny ventilation och el-central, byte av fönster och balkongdörrar samt indragning av fiber.

De hyresgäster som vill kan välja till en mer omfattande renovering av kök och badrum mot tillägg på hyran. Det finns två tillvalsnivåer: badrum eller badrum/kök. Mer information om tillval och de valmöjligheter som finns presenteras för hyresgäster i god tid innan renoveringen startar.

När vi hyr ut lediga lägenheter på Mjörngatan är en majoritet helrenoverade, alltså med tillval i både badrum och kök. Vissa lägenheter är dock renoverade med endast tillval i badrum eller enligt basnivå.

Nya lägenheter i markplan

Utöver renoveringen av de befintliga lägenheterna i husen så bygger vi också nya lägenheter. Tidigare tvättstugor omvandlas till ytsmarta, moderna och tillgängliga lägenheter. De nya lägenheterna får egen entré och en uteplats, vilket också skapar en trivsam gårdskänsla i området.

Tvättstuga i eget gårdshus

I samband med att de gamla tvättstugorna längst ner i bostadshusen på Mjörngatan omvandlas till bostäder har vi byggt Alingsåshems första gårdstvättstuga, alltså en tvättstuga i en egen byggnad. Tvättstugan har sedumtak, ett bidrag till ökad biologisk mångfald. Tvättstugan har stora fönster, för ljus och trygghet.

Det finns möjlighet att boka tvättid dygnet runt i tvättstugan.

Tidplan

Mjörngatan 5

Byggstart: februari 2020
Färdigställt: oktober 2020

Mjörngatan 3 A-E

Byggstart: oktober 2020
Färdigställt: oktober 2021

Mjörngatan 3 F-H

Byggstart: oktober 2021
Färdigställt: augusti 2022

Mjörngatan 1 A-E

Byggstart: augusti 2022
Färdigställt: juni 2023

Mjörngatan 1 F-I

Byggstart: augusti 2023
Färdigställt: juni 2024 (preliminärt)