Renovering av Alströmerska magasinet

Fasaden och taket på Alingsås museum/Alströmerska magasinet har renoverats för att på ett hållbart sätt föra denna gamla byggnad in i framtiden.

Om byggnaden

Alströmerska magasinet, Lejonet 1 eller Alingsås museum – Alingsås äldsta profana byggnad har många namn. Detta stenhus uppfördes runt 1730 som materialmagasin för Alingsås manufakturverk. Genom åren har det renoverats och förnyats många gånger. 2022-2023 var det dags igen.

Sockeln i gråsten, med bortknackad puts (etapp 1)

Sockeln i gråsten, med bortknackad puts (etapp 1)

Detta har vi gjort

Putsen på södra gaveln var i omedelbart behov av insatser och resten av byggnaden behövde ses över. Byggnaden har tidigare renoverats med fel metoder: på 1950-talet blandades till exempel betong i putsen, något som påskyndat åldrandet för materialen när konstruktionen inte kan andas.

Under arbetet med fasaden har vi knackat loss den befintliga putsen och ersatt den med traditionell kalkputs som både tillåter byggnaden att andas och som tar hänsyn till det historiska arvet.

Slutligen färgsattes fasaden i samma gula nyans som den haft sedan 1880-talet.

Etapp 1 av renoveringen startade i maj 2022. I den här etappen renoverades fasaden på södra gaveln, samt sockeln mot söder och väster. Under etapp 1 återskapade vi också den vita list, eller gesims, som har funnits under taksprånget på södersidan men som knackats loss under någon tidigare renovering. En sådan gesims har hela tiden funnits på norrsidan.

Arbetet var klart i slutet av juli.

Etapp 2 genomfördes sommaren 2023 och omfattade resten av fasaden samt taket. Vi började med att byta ut läkten på taket. Takstolarna, som är i gott skick, är förmodligen original från 1700-talet. Dem behöll vi. Taket renoverades 1991, med gamla tegelpannor som vi också behöll. Gamla pannor ger både rätt utseende och är mycket hållbara.

Gesimsen under återuppbyggnad (etapp 1)

Gesimsen under återuppbyggnad (etapp 1)

Museet var öppet som vanligt

Arbetet på fasaden och taket störde inte verksamheten i huset, det vill säga Alingsås museum, eller besökarna till parken.

Trottoaren mot Bankgatan var avstängd medan arbetet pågick.

Gesimsen under återuppbyggnad (etapp 1)

Gesimsen under återuppbyggnad (etapp 1)